Bài thuốc THẦN DƯỢC CỨU MỆNH


Bài thuốc THẦN DƯỢC CỨU MỆNH của lương y Nguyễn An Định. Hiện nay, cha tôi – người thừa kế một phần nghiệp Đông y của ông nội tôi là cụ Cử nhân Hán học Hà Trì Trần Đình Tân đang dồn sức nghiên cứu phát triển bài thuốc này! Bản thân ông sử dụng chữa viêm tắc tĩnh mạch, nghẽn phỗi khá hiệu quả.
Bài thuốc này trước kia được đưa lên trang “Bạn Trỗi” của vnweblogs.com, tôi đã đánh máy bổ sung phần còn thiếu từ tài liệu photo của cha tôi. Xin giới thiệu rộng rãi với mọi người!