Chuyện ở Hà Nội


Bốn tháng ở Hà Nội

Bốn tháng cơm không ngon

Bốn tháng đêm thiếu ngủ

Gặp phải nhiều chuyện hay

Kể bà con nghe thử

Lên xe bus phải giữ

Lơ mơ bay ví liền

Nhiều cô mặt hiền hiền

Văng “đéo” nghe rất ngọt!

Chửi tục cũng thành mốt

“Lói” ngọng rất buồn cười

Coi chừng thành dở hơi

Nếu đi xe không thạo

Xe lớn đụng xe nhỏ

Phải xùy tiền ra đền

Nếu không vỡ mặt liền

Kệ cho mình đi đúng

Bia hơi tha hồ uống

Vách tường xả vô tư

Kệ ngay giữa ngã tư

Cứ trút “bầu tâm sự”

Các nam thanh nữ tú

Thoải mái giữa ban ngày

Nhiều em váy phây phây

Giữa trời lạnh ngăn ngắt

Mua hàng muốn khỏi chặt

Trả thấp ăn chửi liền

Ăn tiệm phải nhiều tiền

Lơ mơ không đủ trả

Nhiều điều hay, mới, lạ

Kể mãi chẳng cạn lời…

quaTiếu Ngạo Giang Hồ.